PDF 163kWORD 259k

 

Budgetutskottet

 

BUDG(2019)0605_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Extra sammanträde

Onsdagen den 5 juni 2019 kl. 13.30–15.00

Bryssel

Lokal: Altiero Spinelli (5G-3)

5 juni 2019 kl. 13.30–15.00

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Justering av sammanträdesprotokoll

         11 april 2019 PV – PE638.476v01-00

* * *

4. Redogörelse för kommissionens budgetförslag för 2019 av Günther Oettinger, kommissionsledamot med ansvar för budget och personal

BUDG/8/15976

* * *

5. Presentation av förslag till ändringsbudgetar

BUDG/8/15979

- Förslag till ändringsbudget nr 1 till 2019 års allmänna budget om införande av överskottet från budgetåret 2018
- Förslag till ändringsbudget nr 2 till den allmänna budgeten - förstärkning av centrala program för EU:s konkurrenskraft: Horisont 2020 och Erasmus+
- Förslag till ändringsbudget 3 till den allmänna budgeten – förslag om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för Italien, Österrike, Rumänien

*** Omröstning ***

6. Budget 2019: Avsnitt III – kommissionen
Föredragande: Daniele Viotti (S&D)
– Eventuella begäranden om överföring

7. Budget 2019: Övriga avsnitt
Föredragande: Paul Rübig (PPE)
- Europaparlamentet: C7/2019
- Eventuella andra begäranden om överföring

*** Omröstningen avslutas ***

------

8. Övriga frågor

Senaste uppdatering: 27 maj 2019Rättsligt meddelande