PDF 171kWORD 297k

 

Budjettivaliokunta

 

BUDG(2019)0722_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Maanantai 22. heinäkuuta 2019 klo 15.00–18.30

Tiistai 23. heinäkuuta 2019 klo 9.00–11.30 ja 11.30–12.30  (koordinaattoreiden kokous)

Bryssel

Kokoushuone: Altiero Spinelli (5G-3)

22. heinäkuuta 2019 klo 15.00–18.30

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

3. Lisätalousarvioesitys nro 1 varainhoitovuoden 2019 yleiseen talousarvioon - varainhoitovuoden 2018 ylijäämän ottaminen talousarvioon

BUDG/9/00465

 2019/2021(BUD) 

 

Vastaava:

 

BUDG

 

 

 

         Mietintöluonnoksen käsittely

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 25. heinäkuuta 2019 klo 12.00

4. Lisätalousarvioesitys nro 2 yleiseen talousarvioon: Määrärahojen lisääminen EU:n kilpailukyvyn kannalta keskeisissä ohjelmissa: Horisontti 2020 ja Erasmus+

BUDG/9/00474

 2019/2022(BUD) 

 

Vastaava:

 

BUDG

 

 

 

         Mietintöluonnoksen käsittely

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 25. heinäkuuta 2019 klo 12.00

5. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Romanian, Italian ja Itävallan avustamiseksi
 

BUDG/9/00475

 2019/2023(BUD) COM(2019)0206 – C9-0005/2019

 

Esittelijä:

 

Siegfried Mureșan (PPE)

PR – PE639.746v01-00

Vastaava:

 

BUDG

 

 

Lausunto:

 

REGI

 

 

 

         Mietintöluonnoksen käsittely

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 25. heinäkuuta 2019 klo 12.00

6. Lisätalousarvioesitys nro 3 varainhoitovuoden 2019 yleiseen talousarvioon: oheisasiakirja ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Romanian, Italian ja Itävallan avustamiseksi

BUDG/9/00477

 2019/2024(BUD) 

 

Vastaava:

 

BUDG

 

 

 

         Mietintöluonnoksen käsittely

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 25. heinäkuuta 2019 klo 12.00

7. Lisätalousarvioesitys nro 4 varainhoitovuoden 2019 yleiseen talousarvioon: maksusitoumus- ja maksumäärärahojen vähentäminen päivitettyjen menotarpeiden sekä tulojen tarkistamisen (omat varat) mukaisesti

BUDG/9/00610

 2019/2037(BUD) 

 

Vastaava:

 

BUDG

 

 

 

         Komission puheenvuoro

8. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto – EGF/2019/000 TA 2019 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki

BUDG/9/00584

 2019/2036(BUD) COM(2019)0290 – C9-0026/2019

 

Vastaava:

 

BUDG

 

 

 

         Mietintöluonnoksen käsittely

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 25. heinäkuuta 2019 klo 12.00

9. Pilottihankkeet ja valmistelutoimet vuosien 2019 ja 2020 talousarvioissa

BUDG/9/00480

 

Yhteisesittelijät:

 

Monika Hohlmeier (PPE)
Daniele Viotti

DT – PE634.494v01-00

 

         Keskustelu

10. Kiinteistöpolitiikka
– Mahdolliset uudet tiedot

* * *

Yhdessä ulkoasiainvaliokunnan kanssa

11. Keskustelu EU:n Syyria-erityisrahaston (Madad-rahasto) voimassaolon jatkamisesta

* * *

23. heinäkuuta 2019 klo 9.00–11.30

*** Äänestys ***

12. Talousarvio 2019: Pääluokka III – Komissio
– DEC 06/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019, 13/2019, 14/2019, 15/2019
– Mahdolliset muut siirtopyynnöt

13. Talousarvio 2019: Muut pääluokat
Esittelijä: José Manuel Fernandes (PPE)
– Tuomioistuin: INF 3/2019
– ETT: VAB03-A19, VAB04-C19, VAB05-T19, VAB06-T19, VAB07-C19, VAB08-A19, VAB09-A19, VAB10-C19, VAB11-A19, VAB12-C19
– ETT: Henkilöstötaulukko
– AK: INF 2/2019
– AK: Henkilöstötaulukko
– Euroopan tietosuojavaltuutettu: nro 1/2019
– Oikeusasiamies: Henkilöstotaulukko nro 2/2019
– Mahdolliset muut siirtopyynnöt

14. Kiinteistöpolitiikka
– EUH: Yangon, Myanmar
– Mahdolliset muut pyynnöt

*** Äänestys päättyy ***

15. Vuotuinen kokous EU:n virastojen kanssa

BUDG/9/00539

         Keskustelu

16. Budjettivaliokunnan prioriteetit uudella vaalikaudella

BUDG/9/00678

         Keskustelu

------

17. Muut asiat

18. Seuraavat kokoukset

2.–3. syyskuuta 2019 (Bryssel)

23. heinäkuuta 2019 klo 11.30–12.30

Koordinaattoreiden kokous (suljetuin ovin)

Päivitetty viimeksi: 16. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus