PDF 178kWORD 298k

 

Budžeta komiteja

 

BUDG(2019)0722_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2019. gada 22. jūlijā, plkst. 15.00–18.30

Otrdien, 2019. gada 23. jūlijā, plkst. 9.00–11.30 un plkst. 11.30–12.30  (koordinatoru sanāksme)

Briselē

Telpa: Altiero Spinelli (5G-3)

2019. gada 22. jūlijā plkst. 15.00–18.30

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. 2019. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 1 projekts: 2018. finanšu gada pārpalikuma iekļaušana

BUDG/9/00465

 2019/2021(BUD) 

 

Atbildīgā komiteja:

 

BUDG

 

 

 

         Ziņojuma projekta izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 25. jūlijā plkst. 12.00

4. Vispārējā budžeta grozījuma Nr. 2 projekts "ES konkurētspējai svarīgu programmu stiprināšana: "Apvārsnis 2020" un "Erasmus+""

BUDG/9/00474

 2019/2022(BUD) 

 

Atbildīgā komiteja:

 

BUDG

 

 

 

         Ziņojuma projekta izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 25. jūlijā plkst. 12.00

5. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Rumānijai, Itālijai un Austrijai
 

BUDG/9/00475

 2019/2023(BUD) COM(2019)0206 – C9-0005/2019

 

Referents:

 

Siegfried Mureșan (PPE)

PR – PE639.746v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

BUDG

 

 

Atzinumi:

 

REGI

 

 

 

         Ziņojuma projekta izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 25. jūlijā plkst. 12.00

6. 2019. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 3 projekts, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Rumānijai, Itālijai un Austrijai

BUDG/9/00477

 2019/2024(BUD) 

 

Atbildīgā komiteja:

 

BUDG

 

 

 

         Ziņojuma projekta izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 25. jūlijā plkst. 12.00

7. 2019. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 4 projekts "Saistību un maksājumu apropriāciju samazinājums saskaņā ar izdevumu vajadzību atjauninājumu un ieņēmumu (pašu resursi) atjauninājumu"

BUDG/9/00610

 2019/2037(BUD) 

 

Atbildīgā komiteja:

 

BUDG

 

 

 

         Komisijas pārstāvja uzstāšanās

8. Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana (EGF/2019/000 TA 2019 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas)

BUDG/9/00584

 2019/2036(BUD) COM(2019)0290 – C9-0026/2019

 

Atbildīgā komiteja:

 

BUDG

 

 

 

         Ziņojuma projekta izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 25. jūlijā plkst. 12.00

9. Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības 2019. un 2020. gada budžetā

BUDG/9/00480

 

Līdzreferenti:

 

Monika Hohlmeier (PPE)
Daniele Viotti

DT – PE634.494v01-00

 

         Viedokļu apmaiņa

10. Ēku politika
- Saņemtā informācija

* * *

Kopīgi ar Ārlietu komiteju

11. Viedokļu apmaiņa par ES trasta fondu, reaģējot uz Sīrijas krīzi: fonds "Madad"

* * *

2019. gada 23. jūlijā plkst. 9.00–11.30

*** Balsošanas laiks ***

12. 2019. gada budžets, III iedaļa — Komisija
- DEC 06/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019, 13/2019, 14/2019, 15/2019
- Citi pārvietojuma pieprasījumi

13. 2019. gada budžets: pārējās iedaļas
Referents: José Manuel Fernandes (PPE)
- Tiesa: INF 3/2019
- Revīzijas palāta: VAB03-A19, VAB04-C19, VAB05-T19, VAB06-T19, VAB07-C19, VAB08-A19, VAB09-A19, VAB10-C19, VAB11-A19, VAB12-C19
- Revīzijas palāta: štatu saraksts
- Reģionu komiteja: INF 2/2019
- Reģionu komiteja: štatu saraksts
- EDAU: Nr. 1/2019
- Ombuds: štatu saraksts Nr. 2/2019
- Citi pārvietojuma pieprasījumi

14. Ēku politika
- EĀDD: Jangona, Mjanma
- Citi pieprasījumi

*** Balsošanas beigas ***

15. Ikgadējā tikšanās ar ES aģentūru pārstāvjiem

BUDG/9/00539

         Viedokļu apmaiņa

16. Budžeta komitejas prioritātes attiecībā uz jauno sasaukumu

BUDG/9/00678

         Viedokļu apmaiņa

------

17. Dažādi jautājumi

18. Nākamās sanāksmes

2019. gada 2.-3. septembrī (Briselē)

2019. gada 23. jūlijā plkst. 11.30–12.30

Koordinatoru sanāksme (aiz slēgtām durvīm)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 16. jūlijsJuridisks paziņojums