PDF 174kWORD 297k

 

Begrotingscommissie

 

BUDG(2019)0722_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 22 juli 2019, 15.00 - 18.30 uur

Dinsdag 23 juli 2019, 9.00 - 11.30 uur en 11.30 - 12.30 uur  (coördinatorenvergadering)

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (5G-3)

22 juli 2019, 15.00 - 18.30 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 bij de algemene begroting 2019 om het overschot van het begrotingsjaar 2018 erin op te nemen

BUDG/9/00465

 2019/2021(BUD) 

 

Bevoegd:

 

BUDG

 

 

 

         Behandeling ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 25 juli 2019, 12.00 uur

4. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting - Versterking van belangrijke programma's betreffende het concurrentievermogen van de EU: Horizon 2020 en Erasmus+

BUDG/9/00474

 2019/2022(BUD) 

 

Bevoegd:

 

BUDG

 

 

 

         Behandeling ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 25 juli 2019, 12.00 uur

5. Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Roemenië, Italië en Oostenrijk
 

BUDG/9/00475

 2019/2023(BUD) COM(2019)0206 – C9-0005/2019

 

Rapporteur:

 

Siegfried Mureșan (PPE)

PR – PE639.746v01-00

Bevoegd:

 

BUDG

 

 

Adviezen:

 

REGI

 

 

 

         Behandeling ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 25 juli 2019, 12.00 uur

6. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3 bij de algemene begroting 2019 bij het voorstel betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Roemenië, Italië en Oostenrijk

BUDG/9/00477

 2019/2024(BUD) 

 

Bevoegd:

 

BUDG

 

 

 

         Behandeling ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 25 juli 2019, 12.00 uur

7. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 bij de algemene begroting 2019 Verlaging van de vastleggings- en betalingskredieten in overeenstemming met de bijgewerkte uitgavenbehoeften en de bijgewerkte inkomsten (eigen middelen)

BUDG/9/00610

 2019/2037(BUD) 

 

Bevoegd:

 

BUDG

 

 

 

         Uiteenzetting door de Commissie

8. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - EGF/2019/000 TA 2019 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie

BUDG/9/00584

 2019/2036(BUD) COM(2019)0290 – C9-0026/2019

 

Bevoegd:

 

BUDG

 

 

 

         Behandeling ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 25 juli 2019, 12.00 uur

9. Proefprojecten en voorbereidende acties in de begrotingen voor 2019 en 2020

BUDG/9/00480

 

Corapporteurs:

 

Monika Hohlmeier (PPE)
Daniele Viotti

DT – PE634.494v01-00

 

         Gedachtewisseling

10. Gebouwenbeleid
- Alle binnengekomen informatie

* * *

Gezamenlijk met de Commissie buitenlandse zaken

11. Gedachtewisseling over de verlenging van het EU-trustfonds voor de Syrische crisis: het "Madad-"fonds

* * *

23 juli 2019, 9.00 - 11.30 uur

*** Stemming ***

12. Begroting 2019: Afdeling III – Commissie
- DEC 06/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019, 13/2019, 14/2019, 15/2019
- Eventuele andere verzoeken om kredietoverschrijving

13. Begroting 2019: Overige afdelingen
Rapporteur: José Manuel Fernandes (PPE)
- HvJ: INF 3/2019
- Europese Rekenkamer: VAB03-A19, VAB04-C19, VAB05-T19, VAB06-T19, VAB07-C19, VAB08-A19, VAB09-A19, VAB10-C19, VAB11-A19, VAB12-C19
- Europese Rekenkamer: lijst van het aantal ambten
- Comité van de Regio's: INF 2/2019
- Comité van de Regio's: lijst van het aantal ambten
- Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming: N° 1/2019
- Ombudsman: lijst van het aantal ambten N° 2/2019
- Eventuele andere verzoeken om kredietoverschrijving

14. Gebouwenbeleid
- EDEO: Yangon, Myanmar
- Eventuele andere verzoeken

*** Einde stemming ***

15. Jaarlijkse vergadering met de EU-agentschappen

BUDG/9/00539

         Gedachtewisseling

16. Prioriteiten van de Begrotingscommissie voor de nieuwe zittingsperiode

BUDG/9/00678

         Gedachtewisseling

------

17. Rondvraag

18. Volgende vergaderingen

2-3 september 2019 (Brussel)

23 juli 2019, 11.30 - 12.30 uur

Coördinatorenvergadering (met gesloten deuren)

Laatst bijgewerkt op: 16 juli 2019Juridische mededeling