PDF 172kWORD 299k

 

Begrotingscommissie

 

BUDG(2019)0930_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 30 september 2019, 16.00 - 18.00 uur  (coördinatorenvergadering)

Dinsdag 1 oktober 2019, 10.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.00 uur

Woensdag 2 oktober 2019, 10.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (3G-3)

30 september 2019, 16.00 - 18.00 uur

Coördinatorenvergadering (met gesloten deuren)

* * *

1 oktober 2019, 10.00 - 12.30 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Maatregelen voor de uitvoering en de financiering van de algemene begroting van de Unie in 2020 in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

BUDG/9/01215

 2019/0186(APP) COM(2019)0461

 

Rapporteur:

 

Johan Van Overtveldt (ECR)

 

Bevoegd:

 

BUDG

 

 

 

         Behandeling ontwerpverslag (nog te bevestigen)

*** Stemming ***

4. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4 bij de algemene begroting 2019 Verlaging van de vastleggings- en betalingskredieten in overeenstemming met de bijgewerkte uitgavenbehoeften en de bijgewerkte inkomsten (eigen middelen)

BUDG/9/00610

 2019/2037(BUD) 11733/2019 – C9-0114/2019

 

Rapporteur:

 

John Howarth (S&D)

PR – PE639.790v01-00
AM – PE641.100v01-00
AM – PE641.123v01-00

Bevoegd:

 

BUDG

 

 

 

         Goedkeuring ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 6 september 2019, 10.00 uur

5. Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit (EU) 2019/276 met betrekking tot de aanpassing van de bedragen die in het kader van het flexibiliteitsinstrument voor 2019 ter beschikking worden gesteld voor met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen
 

BUDG/9/00602

 2019/2039(BUD) COM(2019)0600 – C9-0029/2019

 

Rapporteur:

 

John Howarth (S&D)

PR – PE639.931v01-00
AM – PE641.103v01-00

Bevoegd:

 

BUDG

 

 

 

         Goedkeuring ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 6 september 2019, 10.00 uur

6. Begroting 2019: Afdeling III – Commissie
Rapporteur: John Howarth (S&D)
- Eventuele andere verzoeken om kredietoverschrijving

7. Begroting 2019: Overige afdelingen
Rapporteur: José Manuel Fernandes (PPE)
- Eventuele andere verzoeken om kredietoverschrijving

8. Gebouwenbeleid
Rapporteur: Fabienne Keller (Renew)
- Eventuele verzoeken

9. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – alle afdelingen

BUDG/9/00540

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Corapporteurs:

 

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

Bevoegd:

 

BUDG –

(PPE)

 

Adviezen:

 

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Goedkeuring begrotingsamendementen

*** Einde stemming ***

1 oktober 2019, 15.00 - 18.00 uur

*** Stemming ***

10. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – alle afdelingen

BUDG/9/00540

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Corapporteurs:

 

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

Bevoegd:

 

BUDG –

(PPE)

 

Adviezen:

 

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Goedkeuring begrotingsamendementen (nog te bevestigen)

*** Einde stemming ***

2 oktober 2019, 10.00 - 12.30 uur

*** Stemming ***

11. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – alle afdelingen

BUDG/9/00540

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Corapporteurs:

 

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

Bevoegd:

 

BUDG –

(PPE)

 

Adviezen:

 

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Goedkeuring begrotingsamendementen (nog te bevestigen)

*** Einde stemming ***

------

12. Rondvraag

13. Volgende vergaderingen

14 oktober 2019

Laatst bijgewerkt op: 25 september 2019Juridische mededeling