PDF 185kWORD 318k

 

Rozpočtový výbor

 

BUDG(2019)1014_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 14. října 2019, 16:00–18:00

Brusel

Místnost: József Antall (6Q2)

14. října 2019, 16:00–18:00

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

3. Schválení zápisů ze schůzí:

         24. září 2019 PV – PE641.265v01-00

* * *

*** Hlasování ***

4. Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

BUDG/9/00540

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Spoluzpravodajky:

 

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

PR – PE641.127v01-00
DT – PE639.763v02-00

Příslušný výbor:

 

BUDG –

(PPE)

 

Stanoviska:

 

AFET –

Michael Gahler (PPE)

AD – PE639.811v02-00
AM – PE641.095v02-00
AB – PE640.641v01-00

 

DEVE –

Charles Goerens (Renew)

PA – PE639.818v01-00
AM – PE641.135v01-00
AB – PE640.622v01-00

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

AL – PE639.813v02-00
AB – PE640.003v01-00

 

CONT –

Corina Crețu (S&D)

AD – PE639.783v03-00
AM – PE641.113v01-00

 

ECON –

Siegfried Mureșan (PPE)

AD – PE638.801v02-00
AM – PE639.884v02-00
AB – PE640.607v01-00

 

EMPL –

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

AD – PE639.697v02-00
AM – PE641.080v01-00
AB – PE640.623v01-00

 

ENVI –

Pascal Canfin (Renew)

AD – PE639.770v02-00
AM – PE639.804v01-00
AB – PE640.644v01-00

 

ITRE –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE639.655v02-00
AM – PE641.091v01-00
AB – PE640.624v01-00

 

IMCO –

Svenja Hahn (Renew)

AD – PE639.801v03-00
AM – PE639.809v01-00
DT – PE638.786v01-00

 

TRAN –

Daniel Freund (Verts/ALE)

AD – PE639.932v02-00
AM – PE640.014v01-00
AB – PE640.617v01-00

 

REGI –

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AD – PE639.988v02-00
AM – PE641.111v01-00
AB – PE640.650v01-00

 

AGRI –

Paolo De Castro (S&D)

AD – PE639.624v02-00
AM – PE639.812v01-00
AB – PE640.618v02-00

 

PECH –

Chris Davies (Renew)

AD – PE638.756v04-00
AM – PE639.923v02-00
AB – PE640.612v01-00

 

CULT –

Petra Kammerevert (S&D)

AD – PE639.789v02-00
AM – PE641.115v01-00
AB – PE640.620v01-00

 

JURI –

Lucy Nethsingha (Renew)

 

 

LIBE –

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

AD – PE639.622v02-00
AM – PE640.610v01-00
AB – PE641.066v01-00

 

AFCO –

Antonio Tajani (PPE)

AD – PE639.807v02-00
AM – PE639.934v01-00
AB – PE640.653v01-00

 

FEMM –

Frances Fitzgerald (PPE)

AD – PE639.795v02-00
AM – PE640.658v01-00
AB – PE639.987v01-00

 

PETI –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

         projednání a přijetí návrhu zprávy

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 8. října 2019, 14:00

5. Opatření týkající se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2020 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie

BUDG/9/01215

 2019/0186(APP) 

 

Zpravodaj:

 

Johan Van Overtveldt (ECR)

PR – PE641.240v01-00

Příslušný výbor:

 

BUDG

 

 

 

         Přijetí návrhu zprávy, než bude předložena žádost Rady (bude potvrzeno)

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 2. října 2019, 16:00

6. Rozpočet na rok 2019: oddíl III – Komise
Zpravodaj: John Howarth (S&D)
- DEC 16/2019
– případné další žádosti o převod prostředků

7. Rozpočet na rok 2019: ostatní oddíly
Zpravodaj: José Manuel Fernandes (PPE)
- EÚD: VAB13-C19, VAB14-C19, VAB15-C19, VAB16-C19
- ESVČ: INF 1/2019
– případné další žádosti o převod prostředků

8. Politika v oblasti nemovitostí
Zpravodajka: Fabienne Keller (Renew)
– případné další žádosti

*** Konec hlasování ***

9. Politika v oblasti nemovitostí
- výměna názorů o případných nových informacích:

10. Dohoda o udržitelném partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou a prováděcí protokol k této dohodě

BUDG/9/00455

*** 2019/0076(NLE) 08974/2019 – C9-0106/2019

 

Zpravodaj:

 

Olivier Chastel (Renew)

 

Příslušný výbor:

 

PECH –

Carmen Avram (S&D)

PR – PE641.099v01-00

 

         projednání návrhu stanoviska

11. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EFG/2015/007 BE/Carrefour – Belgie

BUDG/9/01509

 2019/2114(BUD) COM(2019)0442 – C9-0127/2019

 

Zpravodaj:

 

José Manuel Fernandes (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

BUDG

 

 

Stanoviska:

 

EMPL

 

 

 

         projednání návrhu zprávy

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 22. října 2019, 12:00

12. Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2020

BUDG/9/00527

 2019/2027(BUD) COM(2019)0252 – C9-0008/2019

 

Zpravodajka:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE640.619v01-00

Příslušný výbor:

 

BUDG

 

 

 

         projednání návrhu zprávy

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 23. října 2019, 12:00

13. Výměna názorů na politiku Evropského parlamentu v oblasti nemovitostí za přítomnosti místopředsedů Evropského parlamentu odpovědných za tuto politiku a generálního tajemníka

BUDG/9/01055

------

14. Různé

15. Příští schůze

6.-7. listopadu 2019

Poslední aktualizace: 11. října 2019Právní upozornění