PDF 181kWORD 317k

 

Budgetudvalget

 

BUDG(2019)1014_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Mandag den 14. oktober 2019 kl. 16.00-18.00

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (6Q2)

Den 14. oktober 2019 kl. 16.00-18.00

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

3. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         24. september 2019 PV – PE641.265v01-00

* * *

*** Afstemning ***

4. Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle sektioner

BUDG/9/00540

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Medordførere:

 

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

PR – PE641.127v01-00
DT – PE639.763v02-00

Kor.udv.:

 

BUDG –

(PPE)

 

Udtalelser:

 

AFET –

Michael Gahler (PPE)

AD – PE639.811v02-00
AM – PE641.095v02-00
AB – PE640.641v01-00

 

DEVE –

Charles Goerens (Renew)

PA – PE639.818v01-00
AM – PE641.135v01-00
AB – PE640.622v01-00

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

AL – PE639.813v02-00
AB – PE640.003v01-00

 

CONT –

Corina Crețu (S&D)

AD – PE639.783v03-00
AM – PE641.113v01-00

 

ECON –

Siegfried Mureșan (PPE)

AD – PE638.801v02-00
AM – PE639.884v02-00
AB – PE640.607v01-00

 

EMPL –

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

AD – PE639.697v02-00
AM – PE641.080v01-00
AB – PE640.623v01-00

 

ENVI –

Pascal Canfin (Renew)

AD – PE639.770v02-00
AM – PE639.804v01-00
AB – PE640.644v01-00

 

ITRE –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE639.655v02-00
AM – PE641.091v01-00
AB – PE640.624v01-00

 

IMCO –

Svenja Hahn (Renew)

AD – PE639.801v03-00
AM – PE639.809v01-00
DT – PE638.786v01-00

 

TRAN –

Daniel Freund (Verts/ALE)

AD – PE639.932v02-00
AM – PE640.014v01-00
AB – PE640.617v01-00

 

REGI –

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AD – PE639.988v02-00
AM – PE641.111v01-00
AB – PE640.650v01-00

 

AGRI –

Paolo De Castro (S&D)

AD – PE639.624v02-00
AM – PE639.812v01-00
AB – PE640.618v02-00

 

PECH –

Chris Davies (Renew)

AD – PE638.756v04-00
AM – PE639.923v02-00
AB – PE640.612v01-00

 

CULT –

Petra Kammerevert (S&D)

AD – PE639.789v02-00
AM – PE641.115v01-00
AB – PE640.620v01-00

 

JURI –

Lucy Nethsingha (Renew)

 

 

LIBE –

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

AD – PE639.622v02-00
AM – PE640.610v01-00
AB – PE641.066v01-00

 

AFCO –

Antonio Tajani (PPE)

AD – PE639.807v02-00
AM – PE639.934v01-00
AB – PE640.653v01-00

 

FEMM –

Frances Fitzgerald (PPE)

AD – PE639.795v02-00
AM – PE640.658v01-00
AB – PE639.987v01-00

 

PETI –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

         Behandling og vedtagelse af udkast til betænkning

         Frist for ændringsforslag: den 8. oktober 2019 kl. 14.00

5. Foranstaltninger vedrørende gennemførelsen og finansieringen af Unionens almindelige budget for 2020 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

BUDG/9/01215

 2019/0186(APP) 

 

Ordfører:

 

Johan Van Overtveldt (ECR)

PR – PE641.240v01-00

Kor.udv.:

 

BUDG

 

 

 

         Vedtagelse af udkast til betænkning i afventning af Rådets anmodning om udtalelse (skal bekræftes)

         Frist for ændringsforslag: den 2. oktober 2019 kl. 16.00

6. 2019-budgettet: Sektion III - Kommissionen
Ordfører: John Howarth (S&D)
- DEC 16/2019
- Eventuelle andre overførselsanmodninger

7. 2019-budgettet: Øvrige sektioner
Ordfører: José Manuel Fernandes (PPE)
- ECA: VAB13-C19, VAB14-C19, VAB15-C19, VAB16-C19
- EU-Udenrigstjenesten: INF 1/2019
- Eventuelle andre overførselsanmodninger

8. Bygningspolitik
Ordfører: Fabienne Keller (Renew)
- Eventuelle anmodninger

*** Afstemning afsluttet ***

9. Bygningspolitik
- Drøftelse af eventuelle nye oplysninger

10. Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Gambia og gennemførelsesprotokollen hertil

BUDG/9/00455

*** 2019/0076(NLE) 08974/2019 – C9-0106/2019

 

Ordfører for udtalelse:

 

Olivier Chastel (Renew)

 

Kor.udv.:

 

PECH –

Carmen Avram (S&D)

PR – PE641.099v01-00

 

         Behandling af udkast til udtalelse

11. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - EGF/2019/001 BE/Carrefour – Belgien

BUDG/9/01509

 2019/2114(BUD) COM(2019)0442 – C9-0127/2019

 

Ordfører:

 

José Manuel Fernandes (PPE)

 

Kor.udv.:

 

BUDG

 

 

Udtalelser:

 

EMPL

 

 

 

         Behandling af udkast til betænkning

         Frist for ændringsforslag: den 22. oktober 2019 kl. 12.00

12. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på udbetaling af forskud over Den Europæiske Unions almindelige budget for 2020

BUDG/9/00527

 2019/2027(BUD) COM(2019)0252 – C9-0008/2019

 

Ordfører:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE640.619v01-00

Kor.udv.:

 

BUDG

 

 

 

         Behandling af udkast til betænkning

         Frist for ændringsforslag: den 23. oktober 2019 kl. 12.00

13. Drøftelse om Europa-Parlamentets bygningspolitik med deltagelse af Europa-Parlamentets næstformænd med ansvar for bygningspolitik og generalsekretæren

BUDG/9/01055

------

14. Diverse sager

15. Næste møder

Den 6.-7. november 2019

Seneste opdatering: 8. oktober 2019Juridisk meddelelse