PDF 177kWORD 317k

 

Budjettivaliokunta

 

BUDG(2019)1014_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Maanantai 14. lokakuuta 2019 klo 16.00–18.00

Bryssel

Kokoushuone: József Antall (6Q2)

14. lokakuuta 2019 klo 16.00–18.00

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

3. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

         24. syyskuuta 2019 PV – PE641.265v01-00

* * *

*** Äänestys ***

4. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat

BUDG/9/00540

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Yhteisesittelijät:

 

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

PR – PE641.127v01-00
DT – PE639.763v02-00

Vastaava:

 

BUDG –

(PPE)

 

Lausunto:

 

AFET –

Michael Gahler (PPE)

AD – PE639.811v02-00
AM – PE641.095v02-00
AB – PE640.641v01-00

 

DEVE –

Charles Goerens (Renew)

PA – PE639.818v01-00
AM – PE641.135v01-00
AB – PE640.622v01-00

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

AL – PE639.813v02-00
AB – PE640.003v01-00

 

CONT –

Corina Crețu (S&D)

AD – PE639.783v03-00
AM – PE641.113v01-00

 

ECON –

Siegfried Mureșan (PPE)

AD – PE638.801v02-00
AM – PE639.884v02-00
AB – PE640.607v01-00

 

EMPL –

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

AD – PE639.697v02-00
AM – PE641.080v01-00
AB – PE640.623v01-00

 

ENVI –

Pascal Canfin (Renew)

AD – PE639.770v02-00
AM – PE639.804v01-00
AB – PE640.644v01-00

 

ITRE –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE639.655v02-00
AM – PE641.091v01-00
AB – PE640.624v01-00

 

IMCO –

Svenja Hahn (Renew)

AD – PE639.801v03-00
AM – PE639.809v01-00
DT – PE638.786v01-00

 

TRAN –

Daniel Freund (Verts/ALE)

AD – PE639.932v02-00
AM – PE640.014v01-00
AB – PE640.617v01-00

 

REGI –

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AD – PE639.988v02-00
AM – PE641.111v01-00
AB – PE640.650v01-00

 

AGRI –

Paolo De Castro (S&D)

AD – PE639.624v02-00
AM – PE639.812v01-00
AB – PE640.618v02-00

 

PECH –

Chris Davies (Renew)

AD – PE638.756v04-00
AM – PE639.923v02-00
AB – PE640.612v01-00

 

CULT –

Petra Kammerevert (S&D)

AD – PE639.789v02-00
AM – PE641.115v01-00
AB – PE640.620v01-00

 

JURI –

Lucy Nethsingha (Renew)

 

 

LIBE –

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

AD – PE639.622v02-00
AM – PE640.610v01-00
AB – PE641.066v01-00

 

AFCO –

Antonio Tajani (PPE)

AD – PE639.807v02-00
AM – PE639.934v01-00
AB – PE640.653v01-00

 

FEMM –

Frances Fitzgerald (PPE)

AD – PE639.795v02-00
AM – PE640.658v01-00
AB – PE639.987v01-00

 

PETI –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

         Mietintöluonnoksen käsittely ja hyväksyminen

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 8. lokakuuta 2019 klo 14.00

5. Unionin yleisen talousarvion toteuttamiseen ja rahoitukseen vuonna 2020 liittyvät toimenpiteet ottaen huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista

BUDG/9/01215

 2019/0186(APP) 

 

Esittelijä:

 

Johan Van Overtveldt (ECR)

PR – PE641.240v01-00

Vastaava:

 

BUDG

 

 

 

         Mietintöluonnoksen hyväksyminen ennen neuvoston lausuntopyyntöä (vahvistetaan myöhemmin)

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 2. lokakuuta 2019 klo 16.00

6. Talousarvio 2019: Pääluokka III – Komissio
Esittelijä: John Howarth (S&D)
- DEC 16/2019
– Mahdolliset muut siirtopyynnöt

7. Talousarvio 2019: Muut pääluokat
Esittelijä: José Manuel Fernandes (PPE)
- ECA: VAB13-C19, VAB14-C19, VAB15-C19, VAB16-C19
– EUH: INF 1/2019
– Mahdolliset muut siirtopyynnöt

8. Kiinteistöpolitiikka
Esittelijä: Fabienne Keller (RE)
– Mahdolliset pyynnöt

*** Äänestys päättyy ***

9. Kiinteistöpolitiikka
Keskustelu mahdollisista uusista tiedoista

10. Euroopan unionin ja Gambian tasavallan välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus ja sen täytäntöönpanopöytäkirja

BUDG/9/00455

*** 2019/0076(NLE) 08974/2019 – C9-0106/2019

 

Valmistelija:

 

Olivier Chastel (Renew)

 

Vastaava:

 

PECH –

Carmen Avram (S&D)

PR – PE641.099v01-00

 

         Lausuntoluonnoksen käsittely

11. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto – EGF/2019/001 BE/Carrefour – Belgia

BUDG/9/01509

 2019/2114(BUD) COM(2019)0442 – C9-0127/2019

 

Esittelijä:

 

José Manuel Fernandes (PPE)

 

Vastaava:

 

BUDG

 

 

Lausunto:

 

EMPL

 

 

 

         Mietintöluonnoksen käsittely

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 22. lokakuuta 2019 klo 12.00

12. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta ennakkomaksujen maksamiseksi unionin vuoden 2020 yleisestä talousarviosta

BUDG/9/00527

 2019/2027(BUD) COM(2019)0252 – C9-0008/2019

 

Esittelijä:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE640.619v01-00

Vastaava:

 

BUDG

 

 

 

         Mietintöluonnoksen käsittely

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 23. lokakuuta 2019 klo 12.00

13. Keskustelu Euroopan parlamentin kiinteistöpolitiikan näkökohdista kiinteistöpolitiikasta vastaavien Euroopan parlamentin varapuhemiesten ja pääsihteerin läsnä ollessa

BUDG/9/01055

------

14. Muut asiat

15. Seuraavat kokoukset

6.-7. marraskuuta 2019

Päivitetty viimeksi: 8. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö