PDF 173kWORD 1048k

 

Eelarvekomisjon

 

BUDG(2019)1106_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Kolmapäev, 6. november 2019 kell 9.00–10.00 (koordinaatorite koosolek) ja 10.00–12.00

Brüssel

Ruum: Paul-Henri Spaak (1A002)

6. november 2019 kell 9.00–10.00

Koordinaatorite koosolek (kinnine koosolek)

* * *

6. november 2019 kell 10.00–12.00

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. Koosolekute protokollide kinnitamine

         30. september–2. oktoober 2019 PV – PE642.864v01-00

         14. oktoober 2019 PV – PE642.949v01-00

* * *

*** Hääletus ***

4. Euroopa Liidu ja Gambia Vabariigi vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping ja selle rakendamise protokoll

BUDG/9/00455

*** 2019/0076(NLE) 08974/2019 – C9-0106/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Olivier Chastel (Renew)

PA – PE640.656v01-00

Vastutav:

 

PECH –

Carmen Avram (S&D)

PR – PE641.099v01-00

 

         Arvamuse projekti vastuvõtmine

5. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine (Belgia taotlus – EGF/2019/001 BE/Carrefour)

BUDG/9/01509

 2019/2114(BUD) COM(2019)0442 – C9-0127/2019

 

Raportöör:

 

José Manuel Fernandes (PPE)

PR – PE641.413v01-00
AM – PE642.946v01-00

Vastutav:

 

BUDG

 

 

Arvamused:

 

EMPL –

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

 

         Raporti projekti vastuvõtmine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 22. oktoober 2019 kell 12.00

6. Jordaania Hašimiidi Kuningriigile antav makromajanduslik finantsabi

BUDG/9/01224

***I 2019/0192(COD) COM(2019)0411 – C9-0116/2019

 

Esimees:

 

Johan Van Overtveldt (ECR)

 

Vastutav:

 

INTA –

Luisa Regimenti (ID)

PR – PE641.311v01-00

 

         Kirja vormis arvamuse projekti vastuvõtmine

7. 2019. aasta eelarve: III jagu – Komisjon
Raportöör: John Howarth (S&D)
– DEC 18/2019, 20/2019, 21/2019, 22/2019, 23/2019
– Muud ümberpaigutamise taotlused

8. 2019. aasta eelarve: muud jaod
Raportöör: José Manuel Fernandes (PPE)
– Euroopa Parlament: C10/2019, C11/2019, C13/2019
– Euroopa Kontrollikoda: VAB17-T19, ametikohtade loetelu
– Muud ümberpaigutamise taotlused

9. Kinnisvarapoliitika
Raportöör: Fabienne Keller (RE)
– Muud taotlused

*** Hääletuse lõpp ***

10. Kinnisvarapoliitika
– Arvamuste vahetus Bazoches’is asuva Euroopa Parlamendi Jean Monnet’ krundi üle
– Muu saadud teave

11. Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Kreekale

BUDG/9/01688

 2019/2137(BUD) COM(2019)0496 – C9-0144/2019

 

Raportöör:

 

Eva Kaili (S&D)

PR – PE642.958v01-00

Vastutav:

 

BUDG

 

 

Arvamused:

 

REGI

 

 

 

         Raporti projekti läbivaatamine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 7. november 2019 kell 12.00

12. Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimine

BUDG/9/00464

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 – C9-0011/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

José Manuel Fernandes (PPE)

 

Vastutav:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE641.178v01-00

 

         Arvamuse projekti läbivaatamine

13. São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi ning Euroopa Ühenduse vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli liidu nimel sõlmimine

BUDG/9/01197

*** 2019/0173(NLE) 

 

Arvamuse koostaja:

 

José Manuel Fernandes (PPE)

 

Vastutav:

 

PECH –

Nuno Melo (PPE)

 

 

         Arvamuse projekti läbivaatamine

------

14. Muud küsimused

15. Järgmised koosolekud

12. november 2019 (BUDG- ja CONT-komisjoni ühine koosolek, Brüssel)
25. november 2019 (BUDG, Strasbourg)

Viimane päevakajastamine: 29. oktoober 2019Õigusalane teave