PDF 175kWORD 300k

 

Begrotingscommissie

 

BUDG(2019)1106_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 6 november 2019, 9.00 - 10.00 uur  (coördinatorenvergadering)  en 10.00 - 12.00 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (1A002)

6 november 2019, 9.00 - 10.00 uur

Coördinatorenvergadering (met gesloten deuren)

* * *

6 november 2019, 10.00 - 12.00 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         30 september-2 oktober 2019 PV – PE642.864v01-00

         14 oktober 2019 PV – PE642.949v01-00

* * *

*** Stemming ***

4. Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Gambia en het bijbehorende protocol

BUDG/9/00455

*** 2019/0076(NLE) 08974/2019 – C9-0106/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Olivier Chastel (Renew)

PA – PE640.656v01-00

Bevoegd:

 

PECH –

Carmen Avram (S&D)

PR – PE641.099v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

5. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering – EGF/2019/001 BE/Carrefour - België

BUDG/9/01509

 2019/2114(BUD) COM(2019)0442 – C9-0127/2019

 

Rapporteur:

 

José Manuel Fernandes (PPE)

PR – PE641.413v01-00
AM – PE642.946v01-00

Bevoegd:

 

BUDG

 

 

Adviezen:

 

EMPL –

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

 

         Goedkeuring ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 22 oktober 2019, 12.00 uur

6. Macrofinanciële bijstand aan het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

BUDG/9/01224

***I 2019/0192(COD) COM(2019)0411 – C9-0116/2019

 

Voorzitter:

 

Johan Van Overtveldt (ECR)

 

Bevoegd:

 

INTA –

Luisa Regimenti (ID)

PR – PE641.311v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm

7. Begroting 2019: Afdeling III – Commissie
Rapporteur: John Howarth (S&D)
- DEC 18/2019, 20/2019, 21/2019, 22/2019, 23/2019
- Eventuele andere verzoeken tot overschrijving

8. Begroting 2019: Overige afdelingen
Rapporteur: José Manuel Fernandes (PPE)
- EP: C10/2019, C11/2019, C13/2019
- Europese Rekenkamer: VAB17-T19, lijst van het aantal ambten
- Eventuele andere verzoeken tot overschrijving

9. Gebouwenbeleid
Rapporteur: Fabienne Keller (Renew)
- Eventuele verzoeken

*** Einde stemming ***

10. Gebouwenbeleid
- Gedachtewisseling over EP: Jean Monnethuis in Bazoches
- Overige ontvangen informatie

11. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Griekenland

BUDG/9/01688

 2019/2137(BUD) COM(2019)0496 – C9-0144/2019

 

Rapporteur:

 

Eva Kaili (S&D)

PR – PE642.958v01-00

Bevoegd:

 

BUDG

 

 

Adviezen:

 

REGI

 

 

 

         Behandeling ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 7 november 2019, 12.00 uur

12. Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau (2019-2024)

BUDG/9/00464

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 – C9-0011/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

José Manuel Fernandes (PPE)

 

Bevoegd:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE641.178v01-00

 

         Behandeling ontwerpadvies

13. Sluiting, namens de Europese Unie, van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe en de Europese Gemeenschap

BUDG/9/01197

*** 2019/0173(NLE) 

 

Rapporteur voor advies:

 

José Manuel Fernandes (PPE)

 

Bevoegd:

 

PECH –

Nuno Melo (PPE)

 

 

         Behandeling ontwerpadvies

------

14. Rondvraag

15. Volgende vergaderingen

12 november 2019 (BUDG/CONT gezamenlijk, Brussel)
25 november 2019 (BUDG, Straatsburg)

Laatst bijgewerkt op: 29 oktober 2019Juridische mededeling