PDF 196kWORD 276k

 

Комисия по бюджети

 

BUDG(2019)1212_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Четвъртък, 12 декември 2019 г., 9.00–11.00 ч. и 11.00–12.30 ч.  (заседание на координаторите)

Брюксел

Зала: „Пол-Анри Спак“ (3C050)

12 декември 2019 г., 9.00–11.00 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

         25 ноември 2019 г. PV – PE644.801v01-00

* * *

*** Време за гласуване ***

4. Сключване на протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019 – 2024 г.)

BUDG/9/00458

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Докладчик по становище:

 

Margarida Marques (S&D)

PA – PE640.655v01-00

Водеща:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE641.408v01-00

Подпомагащи:

 

DEVE –

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE641.364v01-00

 

BUDG

 

 

 

         Приемане на проекта на становище

5. Бюджет за 2019 г.: Раздел III – Комисия
Докладчик: Джон Хауърт (S&D)
– Искания за трансфер на бюджетни кредити

6. Бюджет за 2019 г.: Други раздели
Докладчик: Жузе Мануел Фернандеш (PPE)
- Съд на Европейския съюз: INF 4/2019
- ЕСВД: N.2/2019
– Други искания за трансфер на бюджетни кредити

7. Политика в областта на сградния фонд
Докладчик: Фабиен Келер (RE)
- ЕП: център за посетители, сграда „Стефан Цвайг“, Брюксел
– Други искания

*** Край на гласуването ***

* * *

8. Политика в областта на сградния фонд
- Размяна на мнения относно ЕСВД: офиси на делегацията на ЕС в Пекин, Китай
- Друга получена информация

9. Размяна на мнения относно последващите действия във връзка с резолюциите на Парламента и относно напредъка в Съвета по отношение на МФР за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси

BUDG/9/02004

------

10. Разни въпроси

11. Следващи заседания

13 януари 2020 г., Брюксел (съвместно заседание на комисията по бюджети (BUDG) и на комисията по икономически и парични въпроси (ECON))
22-23 януари 2020 г., Брюксел (комисия по бюджети (BUDG))

* * *

12 декември 2019 г., 11.00–12.30 ч.

Заседание на координаторите (при закрити врати)

Последно осъвременяване: 11 декември 2019 г.Правна информация