PDF 168kWORD 269k

 

Begrotingscommissie

 

BUDG(2019)1212_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Donderdag 12 december 2019, 9.00 - 11.00 uur en 11.00 - 12.30 uur  (coördinatorenvergadering)

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)

12 december 2019, 9.00 - 11.00 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         25 november 2019 PV – PE644.801v01-00

* * *

*** Stemming ***

4. Sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (2019-2024)

BUDG/9/00458

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Margarida Marques (S&D)

PA – PE640.655v01-00

Bevoegd:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE641.408v01-00

Adviezen:

 

DEVE –

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE641.364v01-00

 

BUDG

 

 

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

5. Begroting 2019: Afdeling III – Commissie
Rapporteur: John Howarth (S&D)
- Eventuele verzoeken om kredietoverschrijving

6. Begroting 2019: Overige afdelingen
Rapporteur: José Manuel Fernandes (PPE)
- HvJ: INF 4/2019
- EDEO: N.2/2019
- Eventuele andere verzoeken om kredietoverschrijving

7. Gebouwenbeleid
Rapporteur: Fabienne Keller (Renew)
- EP: bezoekerscentrum, Stefan Zweig-gebouw, Brussel
- Eventuele andere verzoeken

*** Einde stemming ***

* * *

8. Gebouwenbeleid
- Gedachtewisseling met EDEO: kantoren van de EU-delegatie in Peking, China
- Overige ontvangen informatie

9. Gedachtewisseling over de follow-up van de resoluties van het Parlement en over de vooruitgang in de Raad met het MFK 2021-2027 en de eigen middelen

BUDG/9/02004

------

10. Rondvraag

11. Volgende vergaderingen

13 januari 2020, Brussel (BUDG/ECON gezamenlijk)
22-23 januari 2020, Brussel (BUDG)

* * *

12 december 2019, 11.00 - 12.30 uur

Coördinatorenvergadering (met gesloten deuren)

Laatst bijgewerkt op: 5 december 2019Juridische mededeling