PDF 175kWORD 269k

 

Komisja Budżetowa

 

BUDG(2019)1212_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Czwartek 12 grudnia 2019 r., w godz. 9.00 – 11.00 i 11.00 – 12.30  (posiedzenie koordynatorów)

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

12 grudnia 2019 r., w godz. 9.00 – 11.00

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         25 listopada 2019 r. PV – PE644.801v01-00

* * *

*** Głosowanie ***

4. Zawarcie protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024)

BUDG/9/00458

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Margarida Marques (S&D)

PA – PE640.655v01-00

Przedm. właśc.:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE641.408v01-00

Opiniodawcza:

 

DEVE –

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE641.364v01-00

 

BUDG

 

 

 

         Przyjęcie projektu opinii

5. Budżet na rok 2019: sekcja III – Komisja
Sprawozdawca: John Howarth (S&D)
- Wnioski o przesunięcie środków

6. Budżet na rok 2019: inne sekcje
Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (PPE)
- ETS: INF 4/2019
- ESDZ: N.2/2019
- Inne wnioski o przesunięcie środków

7. Polityka w zakresie nieruchomości
Sprawozdawczyni: Fabienne Keller (RE)
- PE: centrum dla zwiedzających, budynek Stefana Zweiga, Bruksela
- Inne wnioski

*** Koniec głosowania ***

* * *

8. Polityka w zakresie nieruchomości
- Wymiana poglądów na temat ESDZ: budynki delegatur UE w Pekinie, Chiny
- Wszelkie inne otrzymane informacje

9. Wymiana poglądów na temat działań podjętych w następstwie rezolucji Parlamentu i postępów w Radzie w sprawie WRF na lata 2021–2027 i zasobów własnych

BUDG/9/02004

------

10. Sprawy różne

11. Następne posiedzenia

13 stycznia 2020 r., Bruksela (wspólne posiedzenie komisji BUDG-ECON)
22–23 stycznia 2020 r., Bruksela (BUDG)

* * *

12 grudnia 2019 r., w godz. 11.00 – 12.30

Posiedzenie koordynatorów (przy drzwiach zamkniętych)

Ostatnia aktualizacja: 6 grudnia 2019Informacja prawna