PDF 188kWORD 992k

 

Comisia pentru bugete

 

BUDG(2019)1212_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Joi, 12 decembrie 2019, 9.00 - 11.00 și 11.00 - 12.30 (reuniune a coordonatorilor)

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

12 decembrie 2019, 9.00 - 11.00

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         25 noiembrie 2019 PV – PE644.801v01-00

* * *

*** Votare ***

4. Încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde (2019-2024)

BUDG/9/00458

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Raportoare pentru aviz:

 

Margarida Marques (S&D)

PA – PE640.655v01-00

Comisie competentă:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE641.408v01-00

Avize:

 

DEVE –

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE641.364v01-00

 

BUDG

 

 

 

         Adoptarea proiectului de aviz

5. Bugetul 2019: secțiunea III – Comisia
Raportor: John Howarth (S&D)
- Alte cereri de transfer

6. Bugetul 2019: alte secțiuni
Raportor: José Manuel Fernandes (PPE)
- CJUE: INF 4/2019
- SEAE: N.2/2019
- Alte cereri de transfer

7. Politica imobiliară
Raportoare: Fabienne Keller (RE)
- PE: Centrul pentru vizitatori, clădirea Stefan Zweig, Bruxelles
- Alte cereri de transfer

*** Sfârșitul votării ***

* * *

8. Politica imobiliară
- Schimb de opinii privind SEAE: birourile delegației UE din Beijing, China
- Alte informații primite

9. Schimb de opinii cu privire la urmările rezoluțiilor Parlamentului și la progresul înregistrat în Consiliu în legătură cu CFM 2021-2027 și cu resursele proprii

BUDG/9/02004

------

10. Chestiuni diverse

11. Reuniuni următoare

13 ianuarie 2020, Bruxelles (reuniune comună BUDG-ECON)
22-23 ianuarie 2020, Bruxelles (BUDG)

* * *

12 decembrie 2019, 11.00 - 12.30

Reuniune a coordonatorilor (cu ușile închise)

Ultima actualizare: 11 decembrie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate