PDF 178kWORD 269k

 

Výbor pre rozpočet

 

BUDG(2019)1212_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

štvrtok 12. decembra 2019 od 9.00 do 11.00 h a od 11.00 do 12.30 h  (schôdza koordinátorov)

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (3C050)

12. decembra 2019 od 9.00 do 11.00 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         25. novembra 2019 PV – PE644.801v01-00

* * *

*** Hlasovanie ***

4. Uzavretie Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024)

BUDG/9/00458

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Margarida Marques (S&D)

PA – PE640.655v01-00

Gestorský výbor:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE641.408v01-00

Výbory požiadané o stanovisko:

 

DEVE –

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE641.364v01-00

 

BUDG

 

 

 

         prijatie návrhu stanoviska

5. Rozpočet na rok 2019: oddiel III – Komisia
Spravodajca: John Howarth (S&D)
– akákoľvek žiadosť o presun

6. Rozpočet na rok 2019: iné oddiely
Spravodajca: José Manuel Fernandes (PPE)
– SDEÚ: INF 4/2019
– ESVČ: č. 2/2019
– akákoľvek ďalšia žiadosť o presun

7. Politika v oblasti nehnuteľností
Spravodajkyňa: Fabienne Keller (Renew Europe)
– EP: návštevnícke centrum, budova Stefan Zweig, Brusel
– akákoľvek ďalšia žiadosť

*** Koniec hlasovania ***

* * *

8. Politika v oblasti nehnuteľností
— výmena názorov na ESVČ: kancelárie delegácie EÚ v Pekingu, Čína
– akékoľvek ďalšie prijaté informácie

9. Výmena názorov o opatreniach prijatých v nadväznosti na uznesenia Parlamentu a o pokroku v Rade v súvislosti s VFR na roky 2021 – 2027 a vlastnými zdrojmi

BUDG/9/02004

------

10. Rôzne otázky

11. Nasledujúce schôdze

13. januára 2020 v Bruseli (spoločná schôdza výborov BUDG a ECON)
22. — 23. januára 2020 v Bruseli (BUDG)

* * *

12. decembra 2019 od 11.00 do 12.30 h

Schôdza koordinátorov (za zatvorenými dverami)

Posledná úprava: 6. decembra 2019Právne oznámenie