PDF 182kWORD 269k

 

Budgetutskottet

 

BUDG(2019)1212_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Torsdagen den 12 december 2019 kl. 9.00–11.00 och kl. 11.00–12.30  (samordnarnas sammanträde)

Bryssel

Lokal: Paul-Henri Spaak (3C050)

12 december 2019 kl. 9.00–11.00

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Justering av sammanträdesprotokoll

         25 november 2019 PV – PE644.801v01-00

* * *

*** Omröstning ***

4. Ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024)

BUDG/9/00458

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Margarida Marques (S&D)

PA – PE640.655v01-00

Ansvarigt utskott:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE641.408v01-00

Rådgivande utskott:

 

DEVE –

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE641.364v01-00

 

BUDG

 

 

 

         Antagande av förslag till yttrande

5. Budget 2019: Avsnitt III – kommissionen
Föredragande: John Howarth (S&D)
– Eventuella begäranden om överföring

6. Budget 2019: Övriga avsnitt
Föredragande: José Manuel Fernandes (PPE)
– Domstolen: INF 4/2019
– Utrikestjänsten: N.2/2019
– Eventuella andra begäranden om överföring

7. Fastighetspolitiken
Föredragande: Fabienne Keller (RE)
– Parlamentets besökscentrum, Stefan Zweig-byggnaden, Bryssel
– Eventuella andra begäranden

*** Omröstningen avslutas ***

* * *

8. Fastighetspolitiken
– Diskussion med utrikestjänsten: EU:s delegationskontor i Peking, Kina
– Eventuell övrig information som mottagits

9. Diskussion om uppföljningen av parlamentets resolutioner och framstegen i rådet avseende den fleråriga budgetramen 2021-2027 och egna medel

BUDG/9/02004

------

10. Övriga frågor

11. Kommande sammanträden

13 januari 2020, Bryssel (gemensamt sammanträde för BUDG- och ECON-utskotten)
22–23 januari 2020, Bryssel (BUDG-utskottet)

* * *

12 december 2019 kl. 11.00–12.30

Samordnarnas sammanträde (inom stängda dörrar)

Senaste uppdatering: 11 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy