PDF 184kWORD 1089k

 

 

Comisia pentru bugete

 

BUDG(2020)0217_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 17 februarie 2020, 15.00 - 15.45 (reuniune comună) și 16.00 - 18.30

Marți, 18 februarie 2020, 9.00 - 9.45 (reuniune a coordonatorilor) și 9.45 - 12.30

Bruxelles

Sala: József Antall (4Q1)

17 februarie 2020, 15.00 - 15.45

Reuniune comună cu Comisia pentru afaceri economice și monetare (a se vedea ordinea de zi separată)

* * *

17 februarie 2020, 16.00 - 17.45

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         22-23 ianuarie 2020 PV – PE646.967v01-00

* * *

*** Votare ***

4. Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii 2020

BUDG/9/02000

 2019/2211(INI) 

 

Raportoare pentru aviz:

 

Margarida Marques (S&D)

PA – PE644.963v01-00
AM – PE646.935v01-00

Comisie competentă:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

 

         Adoptarea proiectului de aviz

         Termen de depunere a amendamentelor: 28 ianuarie 2020, ora 18.00

5. Protocolul privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Republica Senegal și Uniunea Europeană

BUDG/9/01703

*** 2019/0226(NLE) 13484/2019 – C9-0178/2019

 

Raportor pentru aviz:

 

Paolo De Castro (S&D)

PA – PE644.803v01-00

Comisie competentă:

 

PECH –

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)

PR – PE646.918v01-00

 

         Adoptarea proiectului de aviz

6. Acord sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Republica Islamică Mauritania privind prelungirea protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania, care expiră la 15 noiembrie 2019

BUDG/9/01499

*** 2019/0210(NLE) 12928/2019 – C9-0175/2019

 

Raportor pentru aviz:

 

Francisco Guerreiro (Verts/ALE)

PA – PE644.820v01-00

Comisie competentă:

 

PECH –

Clara Aguilera (S&D)

PR – PE644.841v01-00

 

         Adoptarea proiectului de aviz

7. Bugetul 2020: secțiunea III – Comisia
Raportoare: Monika Hohlmeier (PPE)
- Alte cereri de transfer

8. Bugetul 2020: alte secțiuni
Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
- PE: organigrama
- Alte cereri de transfer

9. Politica imobiliară
Raportoare: Fabienne Keller (Renew)
- Alte cereri

*** Sfârșitul votării ***

10. Politica imobiliară
- Schimb de opinii privind informațiile primite

* * *

11. Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul 2021 - secțiunea I - Parlamentul European
 

BUDG/9/02151

 2019/2214(BUD) 

 

Raportor:

 

Olivier Chastel (Renew)

 

Comisie competentă:

 

BUDG

 

 

 

         Schimb de opinii în prezența vicepreședintelui Parlamentului European responsabil pentru buget și a Secretarului General

* * *

17 februarie 2020, 17.45 - 18.30

Împreună cu Comisia pentru afaceri externe și Comisia pentru dezvoltare

12. Fondul european pentru dezvoltare durabilă - Situația actuală
- Schimb de opinii cu Comisia

* * *

18 februarie 2020, 9.00 - 9.45

Reuniune a coordonatorilor (cu ușile închise)

* * *

18 februarie 2020, 9.45 - 12.30

13. Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul 2021 - secțiunea I - Parlamentul European
 

BUDG/9/02151

 2019/2214(BUD) 

 

Raportor:

 

Olivier Chastel (Renew)

 

Comisie competentă:

 

BUDG

 

 

 

         Schimb de opinii cu DG FINS, DG INLO, DG SAFE, DG TRAD, DG LINC, DG COMM, DG ITEC

14. Orientări pentru bugetul pe 2021 - secțiunea a III-a

BUDG/9/02131

 2019/2213(BUD) 

 

Raportor:

 

Pierre Larrouturou (S&D)

 

Comisie competentă:

 

BUDG

 

 

Avize:

 

AFET –

Nikos Androulakis (S&D)

PA – PE646.992v01-00

 

DEVE –

(Renew)

 

 

INTA –

Decizie: fără aviz

 

 

CONT

 

 

 

ECON –

Decizie: fără aviz

 

 

ENVI –

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE646.875v01-00

 

ITRE –

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

PA – PE646.810v02-00

 

IMCO –

(S&D)

 

 

TRAN –

Marian-Jean Marinescu (PPE)

PA – PE646.962v01-00

 

REGI

 

 

 

AGRI

 

 

 

PECH –

Decizie: fără aviz

 

 

CULT –

Romeo Franz (Verts/ALE)

PA – PE646.979v01-00

 

JURI

 

 

 

LIBE –

Karlo Ressler (PPE)

 

 

AFCO –

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE646.930v01-00

 

FEMM –

Robert Biedroń (S&D)

PA – PE646.946v01-00

 

PETI

 

 

Poziții sub formă de amendamente:

 

EMPL –

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

 

 

         Examinarea proiectului de raport

         Termen de depunere a amendamentelor: 4 martie 2020, ora 12.00

------

15. Chestiuni diverse

16. Reuniuni următoare

2 martie 2020

Ultima actualizare: 10 februarie 2020Notă juridică