5.9.2018
BUDG_PA(2018)625571
ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ
на комисията по бюджети
на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1293/2013
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Докладчик по становище: Анели Ятенмяки

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 173kWORD 146k
Правна информация