5.9.2018
BUDG_PA(2018)625571
NÁVRH STANOVISKA
Rozpočtového výboru
pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Zpravodajka: Anneli Jäätteenmäki

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 170kWORD 118k
Právní upozornění