5.9.2018
BUDG_PA(2018)625571
ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: eelarvekomisjon
Saaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse keskkonna- ja kliimameetmete programm (LIFE) ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1293/2013
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Arvamuse koostaja: Anneli Jäätteenmäki

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 166kWORD 145k
Õigusalane teave