5.9.2018
BUDG_PA(2018)625571
LAUSUNTOLUONNOS
budjettivaliokunnalta
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1293/2013 kumoamisesta
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Valmistelija: Anneli Jäätteenmäki

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 163kWORD 145k
Oikeudellinen huomautus