5.9.2018
BUDG_PA(2018)625571
NACRT MIŠLJENJA
Odbora za proračune
upućen Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1293/2013
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Izvjestiteljica za mišljenje: Anneli Jäätteenmäki

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 171kWORD 118k
Pravna napomena