5.9.2018
BUDG_PA(2018)625571
ONTWERPADVIES
van de Begrotingscommissie
aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1293/2013
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Rapporteur voor advies: Anneli Jäätteenmäki

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 174kWORD 145k
Juridische mededeling