5.9.2018
BUDG_PA(2018)625571
PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru bugete
destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1293/2013
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Raportoare pentru aviz: Anneli Jäätteenmäki

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 169kWORD 145k
Notă juridică