5.9.2018
BUDG_PA(2018)625571
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från budgetutskottet
till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EU) nr 1293/2013
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Föredragande av yttrande: Anneli Jäätteenmäki

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 162kWORD 145k
Rättsligt meddelande