29.9.2016
BUDG_PR(2016)589175
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година
(11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD))
Част 1: Предложение за резолюция
Комисия по бюджети
Докладчици: Йенс Гайер (Раздел III - Комисия)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 719kWORD 71k
Правна информация