29.9.2016
BUDG_PR(2016)589175
UDKAST TIL BETÆNKNING
om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017
(11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD))
Del 1: Forslag til beslutning
Budgetudvalget
Ordførere: Jens Geier (Sektion III - Kommissionen)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 482kWORD 62k
Juridisk meddelelse