29.9.2016
BUDG_PR(2016)589175
MIETINTÖLUONNOS
neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017
(11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD))
Osa 1: Päätöslauselmaesitys
Budjettivaliokunta
Esittelijät:Jens Geier (pääluokka III - Komissio)

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 465kWORD 67k
Oikeudellinen huomautus