29.9.2016
BUDG_PR(2016)589175
ONTWERPVERSLAG
over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017
(11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD))
Deel 1: Ontwerpresolutie
Begrotingscommissie
Rapporteurs: Jens Geier (afdeling III - Commissie)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 484kWORD 67k
Juridische mededeling