29.9.2016
BUDG_PR(2016)589175
PROIECT DE RAPORT
referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017
(11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD))
Partea 1: Propunere de rezoluție
Comisia pentru bugete
Raportori: Jens Geier (secțiunea III - Comisia)

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 703kWORD 71k
Notă juridică