29.9.2016
BUDG_PR(2016)589175
NÁVRH SPRÁVY
o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017
(11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD))
Časť 1: Návrh uznesenia
Výbor pre rozpočet
Spravodajcovia: Jens Geier (Oddiel III - Komisia)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 623kWORD 68k
Právne oznámenie