29.9.2016
BUDG_PR(2016)589175
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017
(11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD))
Del 1: Förslag till resolution
Budgetutskottet
Föredragande: Jens Geier (avsnitt III - kommissionen)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 477kWORD 66k
Rättsligt meddelande