8.11.2016
BUDG_PR(2016)592430
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 6/2016 projekto, pridedamo prie pasiūlymo panaudoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas siekiant suteikti pagalbą Vokietijai
(00000/2016 - C8-0000/2016 - 2016/2268(BUD))
Biudžeto komitetas
Pranešėjas: José Manuel Fernandes

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 554kWORD 48k
Teisinis pranešimas