8.11.2016
BUDG_PR(2016)592430
ONTWERPVERSLAG
over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2016 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Duitsland
(00000/2016 - C8-0000/2016 - 2016/2268(BUD))
Begrotingscommissie
Rapporteur: José Manuel Fernandes

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 331kWORD 49k
Juridische mededeling - Privacybeleid