27.6.2017
BUDG_PR(2017)607808
RAPORTI PROJEKT
mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2017. aasta paranduseelarve projekti nr 3/2017 kohta, millega suurendatakse noorte tööhõive algatuse assigneeringuid eesmärgiga vähendada noorte töötust Euroopa Liidus ning ajakohastatakse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (ACER) ja ühisettevõtte SESAR2 ametikohtade loetelu
(00000/2017- C8-0000/2017 - 2017/2078(BUD))
Eelarvekomisjon
Raportöör: Jens Geier

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 331kWORD 52k
Õigusalane teave