27.6.2017
BUDG_PR(2017)607808
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 3/2017 projektu — līdzekļu palielinājums Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai, lai turpinātu jauniešu bezdarba līmeņa samazināšanu visā Eiropas Savienībā, un decentralizētās aģentūras ACER un SESAR2 kopuzņēmuma štatu saraksta atjauninājums
(00000/2017 - C8-0000/2017 - 2017/2078(BUD))
Budžeta komiteja
Referents: Jens Geier

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 566kWORD 50k
Juridisks paziņojums