27.6.2017
BUDG_PR(2017)607808
ONTWERPVERSLAG
over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2017 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 om de begrotingsmiddelen voor het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief te verhogen en de jongerenwerkloosheid in de Europese Unie verder terug te dringen, alsmede om de personeelsformaties van het gedecentraliseerde agentschap ACER en de gemeenschappelijke onderneming SESAR2 te actualiseren
(00000/2017- C8-0000/2017 - 2017/2078(BUD))
Begrotingscommissie
Rapporteur: Jens Geier

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 337kWORD 52k
Juridische mededeling