27.9.2018
BUDG_PR(2018)626946
ПРОЕКТ НА МЕЖДИНЕН ДОКЛАД
относно предложението за регламент на Съвета относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 - 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение
(COM(2018)0322 - C8-0000/2018 - 2018/0166R(APP))
Комисия по бюджети
Съдокладчици: Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски, Жерар Дьопре

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 994kWORD 129k
Правна информация