27.9.2018
BUDG_PR(2018)626946
NÁVRH PRŮBĚŽNÉ ZPRÁVY
o návrhu nařízení Rady o víceletém finančním rámci na období 2021-2027 - postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody
(COM(2018)0322 - C8-0000/2018 - 2018/0166R(APP))
Rozpočtový výbor
Spoluzpravodajové: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 1000kWORD 115k
Právní upozornění