27.9.2018
BUDG_PR(2018)626946
UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING
om forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027
(COM(2018)0322 - C8-0000/2018 - 2018/0116R(APP))
Budgetudvalget
Ordførere: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 809kWORD 105k
Juridisk meddelelse