27.9.2018
BUDG_PR(2018)626946
LUONNOS VÄLIAIKAISEKSI MIETINNÖKSI
ehdotuksesta neuvoston asetukseksi monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021-2027 - parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi
(COM(2018)0322 - C8-0000/2018 - 2018/0166R(APP))
Budjettivaliokunta
Yhteisesittelijät: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 801kWORD 130k
Oikeudellinen huomautus