27.9.2018
BUDG_PR(2018)626946
NACRT PRIVREMENOG IZVJEŠĆA
o Prijedlogu uredbe Vijeća o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. - 2027. - stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora
(COM(2018)0322 - C8-0000/2018 - 2018/0166R (APP))
Odbor za proračune
Suizvjestitelji: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 973kWORD 135k
Pravna napomena