27.9.2018
BUDG_PR(2018)626946
ABBOZZ TA' RAPPORT INTERIM
dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin mill-2021 sal-2027 - Il-pożizzjoni tal-Parlament bil-għan li jintlaħaq ftehim
(COM(2018)0322 - C8-0000/2018 - 2018/0166R(APP))
Kumitat għall-Baġits
Ko-Rapporteurs: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin:
PDF 1019kWORD 106k
Avviż legali