27.9.2018
BUDG_PR(2018)626946
ONTWERP-INTERIMVERSLAG
inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 - het standpunt van het Parlement ten aanzien van een akkoord
(COM(2018)0322 - C8-0000/2018 - 2018/0166R(APP))
Begrotingscommissie
Corapporteurs: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 831kWORD 136k
Juridische mededeling