27.9.2018
BUDG_PR(2018)626946
PROJEKT WSTĘPNEGO SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 - stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia
(COM(2018)0322 - C8-0000/2018 - 2018/0166R(APP))
Komisja Budżetowa
Współsprawozdawcy: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 992kWORD 136k
Informacja prawna