27.9.2018
BUDG_PR(2018)626946
NÁVRH PREDBEŽNEJ SPRÁVY
o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027 - pozícia Parlamentu na účely prijatia dohody
(COM(2018)0322 - C8-0000/2018 - 2018/0166R(APP))
Výbor pre rozpočet
Spoluspravodajcovia: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 996kWORD 109k
Právne oznámenie