27.9.2018
BUDG_PR(2018)626946
FÖRSLAG TILL INTERIMSBETÄNKANDE
om förslaget till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021-2027 - parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse
(COM(2018)0322 - C8-0000/2018 - 2018/0166R(APP))
Budgetutskottet
Medföredragande: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 805kWORD 131k
Rättsligt meddelande