12.7.2019
BUDG_PR(2019)639746
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență României, Italiei și Austriei
(COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD))
Comisia pentru bugete
Raportor: Siegfried Mureșan

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 190kWORD 58k
Notă juridică