11.10.2019
BUDG_PR(2019)641413
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van België - EGF/2019/001 BE/Carrefour)
(COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD))
Begrotingscommissie
Rapporteur: José Manuel Fernandes

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 156kWORD 52k
Juridische mededeling