23.10.2019
BUDG_PR(2019)642958
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Griekenland
(COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD))
Begrotingscommissie
Rapporteur: Eva Kaili

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 177kWORD 47k
Juridische mededeling